Stichting ALS Nederland

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte waarbij je spieren één voor één uitvallen. De oorzaak van de dodelijke ziekte ALS is nog niet bekend en een behandeling is er niet, ondanks intensief onderzoek.

In Nederland leven zo’n 1.500 mensen met ALS, of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500. De gemiddelde levensverwachting is, na de eerste symptomen, 3 tot 5 jaar. Stichting ALS Nederland financiert onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS én projecten voor een betere kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten.

De doelstellingen van de Stichting ALS Nederland zijn:

  • Wetenschappelijk onderzoek financieren naar de oorzaak en behandeling van ALS, PSMA en PLS;
  • Projecten en hulpmiddelen financieren die bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en leven voor patiënten en hun naasten;
  • De naamsbekendheid van de ziekte ALS vergroten.

Lees alles over de Stichting ALS Nederland op de website.